วิธีใช้

คลิ๊ก ศูนย์ช่วยเหลือ       
  หรือ 
คุณสามารถดูวิธีการใช้ Order Anywhere ในรูปแบบเอสาร ได้ที่ คู่มือ
 หรือ
คุณสามารถดูวิธีการใช้ Order Anywhere ได้จาก App ที่คุณโหลดไป ได้ดังนี้

ให้กด ไปรูปเมนู  อยู่มุมบนขวา จากนั้นเลือก วิธีใช้ 
แสดงภาพ ศูนย์กลางช่วยเหลือ (Help Center)

แสดง VDO การใช้งาน

Take order with Order Anywhere use mobile print order to kitchen Food bill by Order Anywhere from order food
Take order with Order Anywhere and print bill.