Order Anywhere : Easy Pay
การรับชำระเงินค่าอาหาร ด้วยบัตรเครติต

          Order Anywhere เวอร์ชันตั้งแต่ 2.8  สามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่า mPOS และจะทำการเรียกแอปปลิเคชั่น ของธนาคารที่ของรับระบบนี้ ปัจจุบัน มีธนาคารที่รองรับการใช้งานแล้ว เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยธนชาติ, ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

mPOS Kasikorn Thai  mPOS Bangkok Bank  mPOS Thanachart Bank  mPOS PaySbuy  mPOS Order Anywhere  mPOS Order Anywhere    mPOS Order Anywhere  mPOS Order Anywhere

          mPOS หรือ mobile Point of Sale เป็นเทคโนโลยีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ CP โดยการใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษร่วมกับแอพพลิเคชั่น และ ระบบสัญญานอินเตอร์เน็ท เท่านี้ก็พร้อมให้ลูกค้ารูดบัตรได้แล้ว
         
          นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังหรือทำการยกเลิกรายการที่รับชำระภายในวันได้ที่เมนูประวัติการขาย สำหรับการทำสรุปยอดรายการส่งธนาคารเพื่อนำเงินที่รับชำระเข้าบัญชี ระบบจะคำนวนยอดเงินทั้งหมดไว้ให้เรียบร้อย เพียงแค่กดปุ่มสรุปยอดเพียงปุ่มเดียวรายการทุกรายการจะถูกกวาดทั้งหมด ไม่เหมือนกับเครื่องรูดบัตรปัจจุบัน (EDC) ที่จะต้องเข้ามากดทีละรายการ เมื่อทำการสรุปยอดสำเร็จระบบจะส่งรายงานผลการสรุปยอดให้ร้านค้าทาง Email